Kompania Węglowa

Kompania Węglowa S.A. powstała 1 lutego 2003 roku. To młody organizm gospodarczy o rozległych górniczych tradycjach.

Utworzona w drodze zmiany nazwy Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. i przeniesienia do Kompanii Węglowej S.A. :

  • Rudzkiej Spółki Węglowej S.A.,                                          
  • Gliwickiej Spółki Węglowej S.A.,
  • Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A.,
  • Rybnickiej Spółki Węglowej S.A.,
  • Zakładu Górniczego Bytom II Sp. z o.o. w Bytomiu,
  • Zakładu Górniczego Bytom III Sp. z o.o. w Bytomiu,
  • Zakładu Górniczego Centrum Sp. z o.o. w Bytomiu,
  • Zakładu Górniczego Piekary Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich